PROTOCOL COVID-19

Data d'inici activitat autoescoles i DGT

L'inici de l'activitat per a autoescoles i, alhora, obertura de DGT i diferents Prefectures al públic està previst a la FASE II, dia 25 de maig.

Possible inici d'exàmens teòrics i pràctics

La idea de DGT és iniciar, dins del possible, els exàmens tant teòrics com pràctics al més aviat possible des de l'inici de l'activitat.

Exàmens teòrics. Quan hi hagi confirmació absoluta de dates, la DGT té previst per als dos primers dies d'exàmens teòrics, realitzar els següents:

 • Tots aquells que tinguin pèrdua de vigència del permís.
 • Mercaderies perilloses, ja que s'acostumen a fer alhora ue els anteriors, i així no desparofitar la capacitat d'examen.

Exàmens durant el període estiuenc

Es mantindran els exàmens ininterrompudament a totes les Prefectures a partir de l'inici de l'activitat. Es buscarà consens i totes aquelles mesures possibles perquè el període de vacances dels funcionaris permeti donar un servei adequat i proporcional a la demanda d'exàmens.

Dinàmica de l'examen teòric

Evidentement hem d'ajustar-nos a la normativa referent a l'aforament a les aules i com a mesures preventives d'obligat compliment:

 • S'evitarà qualsevol tipus d'aglomeració en tot moment.
 • No es permetran acompanyants a les zones d'espera, excepte casos excepcionals.
 • Es farà la crida a l'alumne de forma individual, i aquest ensenyarà el DNI al funcionari per acreditar la seva identitat.
 • S'haurà de mantenir la distància de seguretat que vingui determinada.
 • L'alumne haurà d eportar guants i mascareta o pantalla individual.
 • S'obligarà a rentar-se les mans a l'entrada a l'aula, amb hidrogels que estaran a disposició dels alumnes.

Dinàmica en els exàmens de circulació

 • Un sol alumne a cada prova.
 • S'interromprà l'examen uan resulti "no apte".
 • Els alumnes utilitzaran guants i mascareta.
 • L'examinador no manipularà cap document.
 • L'examinador disposarà de tots els elements de protecció que li proporcionarà la DGT.
 • Quan acabi la prova d'un alumne es ventilarà l'habitacle i es procedirà a la neteja dels elements del vehicle utilitzats, tals com: volant, palanca de canvis, etc.