La teoria

  •  95% d'aprovats en la primera convocatòria.
  •  Classes interactives i facilitadores de l'aprenentatge.
  •  Ens adaptem al teu ritme.
  •  Accés als tests dels nostres ordinadors.
  •  Teòrica presencial tres cops al dia.
  •  Horaris: de 11 h a 12 h / de 16.30 h a 17.30 h  / de 20 h a 21 h.